Krigen om Kanalerne

Et Kys Farvel?

stjaalen-PAXTAFEL-.jpg Antikvareren Stijn Roemer har anmodet Detektivbureauet Schoonraad om hjælp med at bringe en stjålen kyssetavle tilbage. Han frygter at politiet, hvis de overhovedet magter at opklare sagen, vil fokusere på at finde gerningsmanden og ikke den tabte kunstgenstand.

Tyveriet blev begået, omkring kl. 16 dagen før uden for Roemers butik, af en ung (kvinde?) og hendes to medsammensvorne, idet de to af dem (en ung mand og kvinde) distraherede Hr Roemer, medens den tredje stjal tasken med kyssetavlen i.

Tavlen skulle sælges til en Doktor Lukas van Zwolle, og var som sådan ikke særlig værdifuld, men havde en masse historisk værdi.

Hr. Roemer har desværre kun råd til at ansætte bureauet i to dage.

Detektivernes Plan lyder som følger:

  1. Undersøge gerningstedet
  2. interviewe eventuelle vidner
  3. kontakte både den ene og den anden underverden for mere information.

Comments

25/5
Emma spørger i sin omgangskreds.
Katj. Tager til ferie og snakker med en i en kutte, der advarer.
Esme snakker med nogle af sine kontakter.
Guus søger i vores eget bibolotek om info.
Fluer laver tøj design skitse ud fra stain beskrivelse af tyvene.

Bagefter følger vi med stain til hans butik og kikke på overvågnings kamara.
Guus følger svag tinkelik på mange af genstande.

Esme og Emma går over til Joseph and the Jusie for at udspørge om de har set noget.

Et Kys Farvel?
Onkel_Thorsen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.