Krigen om Kanalerne

Krigen om Kanalerne

Baggrunden for vores Kampagne

Amsterdam er i al hemmelighed slagmark i en brutal og hensynsløs krig mellem Troldmændene’s Hvideråd og Vampyrernes Røde Hof. Krigen har stået på i lidt over ti år og har varieret mellem åben krig og Kold Krigs tilstand.

For 4-5 år siden forsøgte Vampyrerne sig med et blodigt felttog, hvorunder de brød med alle regler for krig – både de Dødeliges og de Overnaturlige – de betalte en dyr, dyr pris for deres forsøg, både politisk og i faldne, og det lykkedes dem næsten at udrydde Hviderådets kamptropper. Men Næsten er ikke nok. Hviderådet overlevede og konsoliderede deres position, og træner nu en helt ny generation af Vogtere til at kæmpe for sig.

Vampyrernes allierede i Det Hvide Vampyr Hof, har vist sig mere interesserede i en fredsaftale end i at hjælpe på slagmarken. Men forrige år tog de alligevel også et alvorligt stød for deres del i kampen, idet mange af deres ældste og mest magtfulde Adelige blev slagtet under et internt topmøde. Derfor har mange af de små Adelshuse nu lugtet blod og blevet meget, meget modigere end de havde været før.

Fra mit perspektiv foregår kampagnen omkring bog 10 (Small Favor), ihvertfald efter White Night og før Turn Coat.

Comments

Onkel_Thorsen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.