Monzano Familien

Huis_te_Warmond.jpg
Monzano familien er på den ene side en af Hollands ældste og mest indflydelsesrige handels og politiske imperier, og på den anden side Det Røde Vampyr Hof’s skarpeste torn i Nord-Europas side. I snart 500 år har Monzano-financierede skibe sejlet til alle verdens havne, og bragt rigdomme, kultur, og blodtørstige vampyrer hjem til Europas havne. Monzano penge har været med til at betale for store dele af Nederlandenes (og især Amsterdam og Rotterdams) infrastruktur – havne, veje, broer, fæstninger, dæmninger – og fyrster, konger og politikere har på lige vis nydt godt af familiens støtte. Prisen har været gunst og menneskeblod.

Familiens historie

Familien indvandrede til egnen omkring Amster floden en gang hen imod slutningen af det 16 århundrede, og de skabte deres første formue på at transportere velhavende Spanske og Portugisiske Jøder på flugt fra Inkvisitionen, til det mere frisindede Holland. Vampyrismen optræder vist nok først efter at familien investerede denne formue i handel med Syd Amerika, og det er på den tid patriarken Laurier Monzano kommer til prominens.

Derefter investerer familien stærkt i både deres handelsflåde, men også i samfundsgavnlige projekter som gør dem vellidte og indflydelsesrige. Laurier praktiserer desuden en meget streng proces for hvilke af hans levende efterkommere han gør til Vampyrer, idet han kræver at de beviser deres værdighed og at de viderefører familien før de bliver begavet med evigt liv.

Trekants-handlen mellem Afrika, Amerika og Europa, er med til at øge Monzanos rigdom, og familien var ligeledes en tidlig investor i Østindien kompagniet. Omkring 1800-tallet var deres rigdom så absolut at den ikke længere handlede om penge men istedet om magt, og den position har familien beholdt lige siden.

Monzano familien i nyere tid, & Krigen med Hviderådet

Shipping og international handel er stadig en betydelig del af famiiliens interesser, men siden Anden Verdenskrig har de investeret og ekspanderet voldsomt indenfor bioteknologi og farmaceutika – senest har de givet en del opmærksomhed til alternative brændstoffer.

Krigen mod Hviderådet har de sidste 10 år kostet Monzano familien meget dyrt – Amsterdam har været noget nær den vigtigste indskibningshavn for Det Røde Hof’s tropper i Europa, og familiens shipping-resourcer blandt de vigtigste troppetransporter, noget Hviderådets Vogtere ikke har været blinde for. Mange af familiens ældste og dygtigste Riddere er faldet i kamp, og med patriarkens strenge politik omkring hvem der får lov til at blive Vampyrer, er deres tab ikke blevet gjort op igen. Dette har gjort familien mere og mere afhængig af “pøbel-vampyrer” til at vedligeholde deres interesser.

Betydningsfulde medlemmer og allierede

Monzano Familien

Krigen om Kanalerne Onkel_Thorsen